Odborná praxe na FRRMS

Studenti studijních programů FRRMS MENDELU jsou povinni v průběhu studia vykonat odbornou bakalářskou/diplomovou praxi:

 • U studentů studijního programu RER je praxe požadována v rozsahu 112 hodin.
 • U studentů studijního programu METS je z důvodu zařazení programu mezi strategické studijní programy MENDELU praxe požadována v rozsahu 240 hodin.
 • U studentů studijního programu N-RER i studijního programu N-METS je praxe požadována v rozsahu 160 hodin.

 

Garantka předmětu: Ing. Alice Kozumplíková, Ph. D.
‣ Telefon: +420 545 136 282
‣ Email: alice.kozumplikova@mendelu.cz

 Povinnosti studenta a postup splnění praxe.

Student i příslušná společnost, u které student bude praxi vykonávat, musí být před zahájením praxe zaregistrováni v rámci PORTÁLU PRAXÍ. Po své registraci vypíše firma pozici, na kterou se uchazeč přes portál praxí přihlásí. Registrace firmy a postup pro registraci studentů jsou uvedeny v Návodu k registraci. V průběhu „covidového“ období je možno uznat jako praxi i dobrovolnickou činnost. V případě této možnosti kontaktujte garanta předmětu dr. Kozumplíkovou na e-mailu alice.kozumplikova@mendelu.cz a domluvte se na postupu.

 

Další potřebné dokumenty najdete zde.

 

Svou odbornou bakalářskou nebo diplomovou praxi můžeš absolvovat i v Informačním centru FRRMS.

Chtěl/a bych praxi v Informačním centru FRRMS

 

  

 

 Povinnosti studenta a postup splnění praxe:

1) PŘED ZAHÁJENÍM PRAXE

 v případě prezenční výuky student předloží paní garantce ve vypsaných konzultačních hodinách (čt 9:30-12:00) jeden z následujících dokladů:

a) Fotokopii podepsané pracovní smlouvy (1x), příp. dohody o provedení práce nebo dohody o činnosti, kde bude uveden rozsah praxe (termín, počet hodin),

b) nebo podepsaný originál dokumentu Smlouva o zajištění odborné praxe (3x), případně podepsaný Protokol o přijetí studenta na odbornou praxi (1x) (pouze v případě, že bude student absolvovat odbornou bakalářskou praxi na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů uzavřenou mezi FRRMS MENDELU a příslušnou firmou nebo institucí).

 v případě on-line výuky pošle jeden z výše uvedených dokumentů (1x) v PDF na e-mail garanta předmětu: alice.kozumplikova@mendelu.cz 

 

 2) PO UKONČENÍ ODBORNÉ PRAXE

student vloží do Odevzdávárny v UIS PDF dokument, který bude obsahovat:

a) Zprávu o vykonání odborné bakalářské praxe – kterou je nutné předložit nejpozději do 30 dnů po ukončení odborné praxe, v určeném rozsahu a struktuře.

b) Hodnocení studenta pracovištěm – které zástupce zaměstnavatele vyplní v Portálu praxí a student přiloží ke Zprávě o vykonání praxe.

Dokument bude pojmenován ve tvaru: Příjmení_Jméno_Identifikační číslo studenta

Student může vložit požadované dokumenty do Odevzdávárny po vykonání praxe a splněné počtu hodin kdykoli v průběhu semestru.

 

Důležitá upozornění:

 • Odborná praxe a její náplň musí souviset se zvoleným studijním programem.
 • Odborná praxe nesmí omezovat účast studenta ve výuce.
 • V případě, že společnost nechce v budoucnu vypisovat pozice pro další studenty MENDELU resp. FRRMS, a praxe je vypsána pouze jednorázově pro konkrétního studenta, není registrace v Portálu praxí nutná.
 • Po ukončení - Společnost ukončí studentovi praxi v Portálu praxí a vyplní evaluaci studenta. V případě, že firma není a nebude registrována v Portálu praxí, vyplní evaluační dotazník v PDF. Dotazník bude zaslán studentovi e-mailem po jeho písemné žádosti garance předmětu. V tomto případě vloží student vyplněný evaluační dotazník do odevzdávárny spolu se závěrečnou zprávou o praxi.
 • Student si zapisuje předmět až v tom semestru, ve kterém bude schopen odevzdat všechny dokumenty pro uznání praxe a to do konce daného semestru. Zápočet bude studentovi udělen garantem předmětu na základě odevzdaných dokumentů.
 • O konkrétním semestru zápisu praxe si student rozhoduje samostatně. Posledním možným termínem zápisu je 6. semestr studia.
 • Před kontaktováním podpory si projděte návod aplikace Portál pracovních příležitostí.
 • S případnými dotazy se obracejte na Informační centrum FRRMS, v naléhavých případech na garanta předmětu.
 • Poslední termín pro odevzdání zpráv z odborné praxe je vždy týden před ukončením semestru, a to bez záruky možnosti dalších oprav v případě nesplnění požadavků.
 • V případě technických problémů týkajících se Portálu praxí Vám bude k dispozici pan Vladimír Konopáč (konopac@mendelu.cz).

 

Odborná praxe nebude uznána v případě, že:

 • student poruší některou z podmínek pro konání odborné praxe; bude požadovat uznání praxe zpětně; pokud nastanou nesrovnalosti v předložených dokumentech; pokud nebude závěrečná zpráva předložena v požadovaném rozsahu a struktuře, atp.

 

Chcete spolupracovat s AU FRRMS?

Můžete se zapojit jako:

 

Kalendář akcí

<< <  Červen 2023  > >>
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930