Úvod

Spolek Akademická unie FRRMS (dále jen AU FRRMS) vznikl z dobrovolné iniciativy studentů a členů pedagogického sboru v dubnu roku 2010. Jedná se o volné sdružení studentů a akademických pracovníků Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (dále jen FRRMS), které zásadním způsobem obohacuje vzdělávací proces na Mendelově univerzitě v Brně.

Mezi jednotlivé aktivity, kterými se AU FRRMS zabývá, lze zařadit organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí, vzdělávacích přednášek a hájení zájmů a práv studentů FRRMS. V rámci svého působení se tedy AU FRRMS snaží ze všech sil udělat z FRRMS ještě příjemnější a kvalitnější místo ke studiu.

Aktuality

Akademická unie ve spolupráci s FRRMS Vás zve na 8. Reprezentační ples ve stylu Hall of Fame.

Projekt zaměřený na seznamování studentů prvních ročníků se zázemím fakulty, univerzity, ale hlavně seznámení s novými spolužáky. 

Akademická unie ve spolupráci s FRRMS Vás zve na Reprezentační ples ve stylu Casino Royal.

Starší aktuality

Plánované akce

Chcete spolupracovat s AU FRRMS?

Můžete se zapojit jako: