Proč název “Akademická unie FRRMS”?

Na rozdíl od mnohých jiných studentských spolků je Akademická Unie FRRMS (dále jen AU FRRMS) složena nejen ze zástupců z řad studentů, ale rovněž reprezentantů akademických pracovníků fakulty. Prostřednictvím toho lze docílit efektivní spolupráce při hájení zájmů studentů.

Jaký vztah má AU FRRMS k fakultě?

Přestože AU FRRMS funguje nezávisle na fakultě, věnuje svou činnost právě jejím studentům. Členové AU FRRMS nejsou zaměstnanci fakulty a všechny svoje aktivity vykonávají na základě dobrovolnosti a snahy o zlepšení studijního prostředí a mimoškolního vyžití studentů, a to ve svém volném čase a bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu.

Co mi může členství v AU FRRMS přinést?

Kromě nezapomenutelných zážitků (nejen) se členy AU FRRMS jak při přípravě akcí pro studenty, tak při samotné účasti na nich, dostaneš nedocenitelné zkušenosti v oblastech jako je týmová práce, vedení lidí, event management, marketing a mnoho dalších. Pokud Tě zajímají zkušenosti stávajících členů, podívej se na stránku členů.

Co musím udělat pro to, abych se stal členem AU FRRMS?

Základním předpokladem pro členství je správná motivace a chuť ve svém volnu dělat něco navíc nad rámec školních povinností. Dále vítáme každý originální nápad, který by mohl fungování AU FRRMS nebo fakulty či univerzity posunout dál. Jako první krok je potřeba vyplnit přihlášku pomocí formuláře.

Lze působení v AU FRRMS uznat jako praxi?

Ano, lze a doporučujeme to především bakalářskému stupni studia. Po skončení praxe a při oboustranném zájmu je také možné pokračovat jako člen AU FRRMS. Každému praktikantovi přidělíme mentora, pod jehož vedením bude pracovat. Zájemci nás mohou kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Jaký je vztah mezi AU FRRMS a akademickými senáty?

Stejně jako jsou akademické senáty fakulty i univerzity styčným bodem mezi studenty a vedením, i AU FRRMS se maximálně snaží, aby byl hlas studentů slyšet i na těch nejvyšších místech. AU FRRMS není fakultním ani univerzitním orgánem, její členové však mnohdy v senátech působí. 

Jaký je rozdíl mezi Buddy programem AU FRRMS a Buddy programem ISC MENDELU?

Hlavní rozdíl je v tom, že Buddy program ISC MENDELU se stará o studenty přijíždějící v rámci programu Erasmus+ na semestr či dva, přičemž Buddy program AU FRRMS má na starosti studenty, kteří přicházejí k nám na fakultu studovat programy FRRMS MENDELU nabízené v anglickém jazyce v jejich plné délce (3 a více let). Proto přátelské vztahy, které můžete účastí v programu se zahraničními studenty získat jsou dlouhodobější a pevnější. Další velmi důležitý fakt je, že do programu Erasmus+ jsou zapojeni hlavně studenti z evropských zemí, naopak k nám na fakultu přichází studenti ze zemí třetího světa. Pro ty je příchod do naší země často první zkušeností s Evropou, a proto potřebují i pomoc při integraci do naší společnosti.

Chcete spolupracovat s AU FRRMS?

Můžete se zapojit jako: