Chcete spolupracovat s AU FRRMS?

Můžete se zapojit jako:

Úvod

Spolek Akademická unie FRRMS (dále jen AU FRRMS) vznikl z dobrovolné iniciativy studentů a členů pedagogického sboru v dubnu roku 2010. Jedná se o volné sdružení studentů a akademických pracovníků Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (dále jen FRRMS), které zásadním způsobem obohacuje vzdělávací proces na Mendelově univerzitě v Brně.

Mezi jednotlivé aktivity, kterými se AU FRRMS zabývá, lze zařadit organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí, vzdělávacích přednášek a hájení zájmů a práv studentů FRRMS. V rámci svého působení se tedy AU FRRMS snaží ze všech sil udělat z FRRMS ještě příjemnější a kvalitnější místo ke studiu.

Aktuality

Zajímá vás věda a výzkum a rádi byste se zapojili do nějakého školního projektu? Právě proto jsme pro další rozhovor vybrali proděkana pro...

Jak jistě víte, máme za sebou další úspěšný ročník reprezentačního plesu naší fakulty, který jsme tentokrát tematicky sladili v antickém...

První únorový rozhovor jsme natočili s novým proděkanem pro pedagogiku Mgr. Ondřejem Mockem, Ph.D. Hodně jsme se nasmáli a Patrik zjistil, že...

Starší aktuality

Plánované akce

Přednáška "Proti apatii"

8. 3. 2017

Přijďte si pro tipy, jak se nastartovat do nového semestru!