Historie a současnost

První schůzka budoucích členů AU FRRMS se uskutečnila v prosinci roku 2009. V návaznosti na ni pak byla několika studenty a Ing. Vojtěchem Tamášem, PhD. AU FRRMS založena. Původní činnost byla zaměřena především na pořádání přednášek se zajímavými řečníky.

V roce 2012 student FRRMS Jaroslav Zavadil organizoval akci Rookies, která sloužila nejen pro seznamování nových studentů s fakultou, ale rovněž seznamování se mezi sebou a se staršími studenty. V kooperaci s Ing. Tamášem, PhD., který byl tehdejším předsedou AU, pak byla tato akce zrealizována. Po ní následovaly další akce jako historicky první Haloweenská párty či Půlení semestru. Před pořádáním Rookies 2013 se Jaroslav Zavadil stal v srpnu tohoto roku novým předsedou AU FRRMS, místopředsedou byla zvolena Markéta Osinová a pokladníkem Kateřina Pavlíková. Proběhl nábor nových členů z řad studentů a byl zrealizován druhý ročník Rookies. Na to navázalo pořádání mnoha dalších akcí, z nichž se většina z nich pořádá dodnes a má již svoji tradici.

AU FRRMS i díky článkům v časopise Mendelovy univerzity Mendel Green vstupovala do povědomí nejen fakulty, ale celé univerzity, takže v roce 2015 mohla být zahájena spolupráce s dalšími spolky MENDELU a realizace nových projektů jako například charitativní akce Zelená pomáhá. V říjnu 2015 byla novou předsedkyní AU FRRMS zvolena Eliška Matyášová, její zástupkyní jmenována Simona Slivová a pokladníkem Ivana Suchánková. Kvůli změnám v legislativě byly v lednu 2016 pozměněny stanovy a AU FRRMS se stala spolkem dle Nového občanského zákoníku.

Jednotlivými akcemi, které AU FRRMS pořádá, nebo na jejichž pořádání se podílí, jsou např.:

  • Reprezentační plesy fakulty pořádané každoročně od roku 2013,
  • Rookies akce, na kterých jsou novopečeným prvákům poprvé detailně ukázány prostory univerzity, fungování fakulty, a kde se mezi sebou i se staršími studenty seznamují,
  • FRRMS kvízy, pořádané již od roku 2013 pravidelně každý měsíc a vždy s hojnou účastí řad studentů i akademických pracovníků,
  • Půlení semestrů, které rozděluje každý semestr na dvě půlky a je tedy pořádáno dvakrát ročně,
  • Haloweenské párty se strašidelnými, zábavnými a elegantními kostýmy,
  • Buddy program, který pomáhá výměnným studentům ze zahraničí se studijními i nestudijními otázkami,
  • Přednášky a workshopy zajímavých osobností na různá témata pro rozšíření obzorů studentů FRRMS,
  • Sportovní den MENDELU s turnaji v mnoha atraktivních sportech,
  • Turistické výlety okolím Brna za účelem zdravého pohybu i poznávání brněnského okolí,
  • Mikulášská párty, na které jsme společně přivítali Mikuláše, anděla i čerta a dostali se do předvánoční nálady.

Členové AU FRRMS se mohou při práci na akcích i interních projektech realizovat v oblastech jako je marketing, event management, projektový management, práce v týmu, vedení týmů, HR, IT a další. 

Chcete spolupracovat s AU FRRMS?

Můžete se zapojit jako: