Akademické středy (ASY)

Akademické středy představují nový druh zábavy pro studenty, kteří si během týdne potřebují odpočinout a nějakým způsobem se pobavit nebo se něco nového přiučit.  Celý koncept spočívá v tom, že každou středu v měsíci bude připraven v S - clubu určitý program dle následujícího harmonogramu:

1. středa – Kvíz

2. středa – Filmový klub

3. středa – Deskovky

4. středa – Přednášky, pivní hry

FRRMS Quiz - Kvízy pořádáme již třetím rokem pravidelně každý měsíc a vždy s hojnou účastí z řad studentů i akademických pracovníků. Konají se zpravidla první středu v měsíci v prostorách S- clubu FRRMS, přičemž v mnohém odpovídají tradičním Pub Quizům pořádaným po celém světě. Kvízu se mohou účastnit týmy s maximálně 8 členy. Ty během večera písemně odpovídají na celkem 50 otázek z 10 různých okruhů vědomostí. Tým, který měl v průběhu večera nejvyšší počet správných odpovědí (tedy obdržel nejvíce bodů) se stává vítězným a získává kapalnou odměnu. Týmy, které se umístily na druhém a třetím místě pak dostanou dárek v podobě čokolády. 

Filmový klub - Cílem je pravidelně přinášet zajímavou kinematografii spojenou s problematikou rozvoje a mezinárodních vztahů. Setkání vždy obsahují kromě samotného promítání i následnou diskuzi s odborníkem, v rámci které je možné se věnovat hlubšímu rozboru prezentované problematiky. Na této činnosti se významně podílejí také akademici FRRMS, kteří s původní myšlenkou filmové klubu přišli.

Deskovky - ty jsou pro ty, co si rádi sednou ke stolu s partou přátel a chtějí se dobře pobavit. V S – clubu jsou v tento den připraveny deskové hry všech možných druhů. Stačí jen si jen vybrat a začít hrát!

Přednášky - Členové AU FRRMS pravidelně pořádají přednášky a besedy s externisty. Ty pak mají sloužit k tomu, aby studenti blíže poznali problematiku, kterou studují nejen z teoretické části, ale i z části praktické. O to se starají odborníci napříč obory.

Pivní středa - Jak už název napovídá, tak v této středě se můžete těšit na zábavu propojenou s pitím piva! Beerpong, pivní štafeta, pivní šipky a jiné. A jelikož jsme studenti, tak máme v S - clubu dohodnuté speciálně pro tento den zlevněné pivo!

 

Reprezentační plesy fakulty

AU FRRMS pořádá každoročně reprezentační ples. Ten je vždy velkou událostí, která otevírá letní semestr. Tradici jsme započali v roce 2013, kdy se téma neslo v duchu mafie. O rok později jsme uspořádali ples s názvem Corrida a podtitulem "... ples plný vášně". V roce 2016 to pak bylo téma Ice and Fire aneb střetnutí dvou živlů. 

Na této události se můžete potkat s většinou studentů této fakulty i celé univerzity a s mnoha akademickými pracovníky. Nedílnou součástí každého plesu je bohatá tombola a skvělý doprovodný program např. v podobě tanečních vystoupení.

 

Benefiční a charitativní akce

Členové AU FRRMS dostali na jaře roku 2015 možnost spolupracovat na vůbec první benefiční garden party spolků MENDELU, která nesla název Zelená pomáhá aneb Spojme se pro dobrou věc. Tato akce byla zaměřena na pomoc mamince bývalé studentky Mendelovy univerzity v Brně, která při dokončovacích pracích rekonstrukce domu utrpěla vážný úraz. Po pádu ze střechy zůstala upoutána na vozíček. Benefiční akce, konající se v arboretu univerzity, se vydařila a společnými silami se nám povedlo vybrat 33 943 Kč a částka stále roste.

V roce 2016 se studenti opět spojili, aby pomohli malé Klárce, která je dcera bratrance naší studentky. Klárka, žákyně šestého ročníku, se věnovala mnoha zálibám, od hudby přes sport až ke skautovi. Bohužel, v únoru 2016 se její rodina dozvěděla, že právě Klárka trpí akutní lymfoblastickou leukémií, nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku. A tak zelená opět dostala možnost pomoci a my věříme, že v dalších letech budeme s touto tradicí pokračovat.

 

Prvákoviny

Chceš se dostat do dění vysokoškolského života co nejrychleji? Nemůžeš se dočkat a toužíš už konečně poznat prostředí, které se v nadcházejících letech stane tvým královstvím? Tak zde nesmíš chybět!

Prvákoviny jsou každoroční oblíbenou zářijovou akcí, která je určena pro studenty prvních ročníků bakalářského stupně studia. Cílem tohoto projektu „studenti studentům“ je seznámit nováčky s prostory a fungováním fakulty, zázemím univerzity i centrem Brna. V neposlední řadě také poznat již stávající studenty a své budoucí spolužáky formou team-buildingových her. Hlavním cílem akce je informovat účastníky neformální cestou o chodu a studiu na fakultě. Nováčci získají nejen plno nových informací a kontaktů, ale také si užijí den plný zábavy. Nechybí ani oběd v naší fakultní menze, dokumentace v podobě hromadného focení a v podvečer tradiční kvíz. Že chceš víc?

Prvákoviny také umožňují nahlédnout do interiéru univerzitní vinárny či prohlídku univerzitního pivovaru! Vyvrcholení celé akce se pak odehrává na následné after-party v prostorách menzy v budově X.

 

Půlení semestrů

V tradiční formě znamená půlení studií na vysoké škole. V případě půlení na FRRMS se jedná o věc naprosto odlišnou. Tradice se proměnila v půlení jednotlivých semestrů. Zažít lze tedy za jeden akademický rok celkem dvě akce a to půlení zimního a letního semestru. A proč půlka semestru? Protože končí studijní „pohodička“ a očekává se odevzdávání seminárních prací a příchod blížícího se zkouškového období.

Tato akce je určena především pro povyražení studentů FRRMS také jejich stmelení. Koná se především v klubech v centru Brna v doprovodu DJ´s. Pro účastníky je zde připravena tematická výzdoba, fotokoutek, akční drinky, soutěže... Akce jsou velmi oblíbené a přispívají k tvorbě přátelské atmosféry na naší fakultě.

 

Tématická párty - Halloween

Každoroční tradiční akce pořádaná AU FRRMS v době, kdy anglicky mluvící země slaví Předvečer všech svatých (31.10.).

Tato strašidelná párty se koná vždy v v jednom z brněnských klubů a je plná soutěží a zábavy. Hrozivé, elegantní, zábavné a především kreativní halloweenské masky vítány. Nikdy nechybí ani tematická výzdoba a drinky.

 

 

Chcete spolupracovat s AU FRRMS?

Můžete se zapojit jako: