Chcete spolupracovat s AU FRRMS?

Můžete se zapojit jako:

Rozhovor s Ing. Stratosem Zerdaloglu

10. 1. 2017 - Zuzana Štachová

... o tom, že "Stratos" neznamená robot a nejvtipnějších e-mailech od studentů. Šest otázek pro Stratose Zerdaloglu.

Stratos Zerdaloglu, vedoucí celoškolského pracoviště Ústavu informačních technologií (dále ÚIT) MENDELU, technický pracovník pro výuku informatických předmětů na Provozně ekonomické fakultě (dále jen PEF). Působí ve dvou univerzitních orgánech a to v komisi rektora pro pedagogiku a komisi rektora pro hospodářsko-správní činnost. A konečně je to čestný člen Spolku Akademická unie FRRMS.


 Stručné okénko do minulosti

Stratos vystudoval na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně, kde zářil především v německém jazyce, když se vypracoval na úroveň znalosti C1. I z toho důvodu chtěl pokračovat na vysoké škole ve studiu němčiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Hlásil se na dvojobor německý jazyk a novořečtinu. V té době se ale otevíral na PEF na MENDELU nový studijní program inženýrská informatika, obor Automatizace řízení a informatika. Protože na tento obor braly studenty bez přijímaček, přihlásil se i na informatiku. Nakonec informatika zvítězila, i když počítal spíš s tím, že na oboru dlouho nevydrží a přejde na MUNI. Bakalářský stupeň studia úspěšně dokončil v roce 2009 a navazující magisterský stupeň v roce 2012. Začal sice studovat i navazující doktorské studium, ale kvůli časové neúnosnosti studium přerušil. Jeho nejoblíbenějším předměty byly operační a informační systémy.


1. Jak ses dostal k práci na ÚIT?

V roce 2008 probíhal vývoj UIS jako produkt MENDELU, mě tehdejší vývojový tým oslovil jako šikovného studenta pro spolupráci na vývoji UIS. Vytvářel jsem nápovědné aplikace a nápovědná videa, např. jak se přihlásit na zkoušku i s mým slovním komentářem, nebo interaktivní průvodce s UIS. Tyto nápovědy a průvodce byly využity na VŠE v Praze. UIS se od té doby rozšířil na 15 vysokých škol a to včetně Slovenska.

V roce 2010 se na ústavu nastaly změny a já jsem se stal webmasterem univerzity. Poté už to šlo rychle, v červenci roku 2013 jsem se stal zastupujícím vedoucím ústavu a následně jsem byl ke konci roku jmenován řádným  vedoucím ústavu ve výběrovém řízení.

 

2. Co tvá práce obnáší?

V současné době řídím 25 lidí ve čtyřech odděleních. Jedná se o oddělení infrastruktury, kde řeší sítě a správu serveru, wifi kabely či kolejní síť, oddělení informačních systémů, které spravuje veškeré informační systémy (webové stránky, UIS, knihovní systém) , oddělení ekonomických systémů, pod který spadá ekonomický systém SAP, ve kterém se vede celá ekonomika univerzity (evidence majetku, mzdy aj.). Posledním, nejmenším oddělením je oddělení koncových stanic, které zajišťuje správu počítačů, notebooků a softwaru na nich.

Máme na starost také celouniverzitní helpdesk. To je sběrní místo s požadavky a dotazy. Za rok naše pracoviště vyřeší asi 2,5 tisíce požadavků, které tvoří například studentské požadavky na zprovoznění eduroamu, WiFi, nebo návrhy na úpravy UISu. Do mojí práce spadá také komunikace s firmami a zastupování univerzity na IT konferencích, v různých sdruženích např. v klubu ředitelů, kde se sdružují IT ředitelé všech univerzit. V neposlední řadě je to i spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti, jako je Centrum sportovních aktivit, ale i s AU FRRMS, či na pořádání akcí, jako je např. Hráškohraní, kde náš ústav zařizuje šachovou část turnaje.

Takovou denní povinností je čtení e-mailů. Během jednoho pracovního dne jich přijde průměrně kolem stovky, všechny je musím přečíst, přetřídit a případně řešit. Mezi nejčetnější e-maily patří ty, kdy někomu nejde eduroam. Nejvtipnější e-mail mi přišel od studentky, které se nedařilo připojit k eduroamu. Nastavovali jsme to přes 10 emailů a pak jsme zjistili, že je doma (pro ty méně informované na eduroam se lze připojit jen v areálu univerzity). Do helpdesku přišla třeba i romantická básnička pro studentovu přítelkyni. Rád bych tímto poprosil, aby mi studenti psali přímo na helpdesk a ne e-mail, protože se vyřídí rychleji.

 

3. Jsi také čestným členem Akademické unie FRRMS. Jak zatím AU vnímáš?

Členství beru jako dárek k narozeninám nebo k Vánocům. Byl jsem velmi potěšen, když se mě zeptali, zda bych se chtěl stát čestným členem. AU beru jako organizaci, která funguje, a jejíž výsledky jsou vidět. Z hlediska osobního života je to velmi obohacující, hlavně práce s mladými lidmi, kteří mezi sebou skvěle spolupracují. Člověk si pak připadá, že vůbec nestárne.

 

4. Odkud pochází jméno Stratos?

To milerád osvětlím, protože už dva lidé mi řekli, že si mysleli, že Stratos je název nějakého robota nebo automatu. Je to jméno řeckého původu, má: matka je napůl Česka, napůl Řekyně, otec je Řek, ale oba jsou narozeni v České republice, protože sem moji prarodiče přišli za občanské války v Řecku. Řecky umím jen základně, rozumím mluvenému slovu, ale sám se moc nedomluvím.

Poznámka autora: zajímavostí tohoto jména je, že ho nosí pouze dva lidé v celé České republice.

 

5. Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?

Den mi musí začít ranní kávou z kávovaru (bez té to nejde), poté následuje pročítání stovkou emailů a požadavků, následná kontrola úkolů z hepldesku. V průběhu dne probíhají různé projektové a další schůzky, kterých mám většinou několik denně. Také vyučuji momentálně jen na PEF, dříve jsem vyučoval i na FRRMS Informatiku v RR. Líbí se mi, že jako učitel můžu předat jak teoretické informace, tak i praktické - jako IT manažer můžu studentům ukázat, jak vše funguje v praxi a být jim blíž.

 

6. Co bys chtěl vzkázat studentům?

Za prvé, ať se určitě více zajímají o dění na fakultě, univerzitě a ať se zapojují do akcí, které AU každý semestr chystá.

Za druhé, každý semestr v Centru sportovních aktivit vypsán předmět Šachy, které se snažím zúčastněné učit. Kurz je určen spíše pro začátečníky a pro všechny, co se chtějí něco naučit. Tak se určitě nebojte zapsat.

 

 

Komentáře